Νέο-Καλοκαιρινό camp


Το 2012 η GASAH έδωσε σε νέους με μαθησιακές δυσκολίες ή σωματική αναπηρία την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χαρά που προσφέρει η ευημερία των ζώων. Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα είχε τεράστια επιτυχία. Για πολλά χρόνια εργαστήκαμε επίσης με μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των τοπικών σχολείων. Από το 2013 οι μαθητές αυτοί θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα στις εγκαταστάσεις του Steping Stone όπου θα εφαρμόσουν στην πράξη όσα έμαθαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού camp στο Steping Stone εξειδικευμένοι εκπαιδευτές θα μάθουν στα παιδιά πώς να φροντίζουν τις γάτες και τους σκύλους τους. Όποιος ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο καλοκαιρινό camp του 2013 πρέπει να έλθει σε επαφή με τον δάσκαλό του ή με την Μάριον Τζάρβις μέσω email στο gasah@spin.ch. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.